ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร fan meeting – VIXX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Friend of Fans with Kimju (Campaign -VIXX) ลำดับที่ 1-9 ดังนี้.-

– ผู้ที่มี friend of friend 4 อันดับแรก รับบัตรแฟนมีตติ้ง “VIXX” มูลค่า 3,500 บาท 1-4 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
– ผู้ที่มี friend of friend อันดับที่ 5–9 รับบัตรแฟนมีตติ้ง “VIXX” มูลค่า 2,500 บาท 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
*โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ กับคุณน้ำที่ e-mail : suchittra@kimjufood.com ด้วยนะค่ะ (มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์)