คิมจูเปิดอบรม ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (ฟรี)

ท่านใดสนใจเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตร “ภาษาเกาหลีเบื้องตน” กับอ.ชาวเกาหลี ผช. (พูดไทยได้) รอบแรก รับสมัครเพียง 5 ท่านเท่านั้น *ง่ายๆ กับเงื่อนไข…ต้องเป็นสมาชิกบัตรรับประทานอาหาร #คิมจู ก่อนถึงจะผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมฯ… – ผู้อบรม :  MR. KYU WAN KIM – เริ่มเรียน : วันอังคารที่ 1 และ 8 ตุลาคม 2556 นี้ – เวลา 16:00 – 19:00 น. – สถานที่ : คิมจู สาขายูเนี่ยนมอล์ (ชั้น F1) ฝั่งสกายวอล์ก2 (คิมจู+บูเดชิเก) tel. 02 939 3522 – ไม่มีอาหารบริการ *หากสนใจโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิกบัตรฯ #Kimju และหมายเลขโทรศัพท์…