บริษัท คิมจูฟูดส์ จำกัด (โรงงานตลาดไท)

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 22/23 หมู่ที่ 9 ซอยเทพกุญชร 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร : 02-520 3588
แฟ็กซ์ : 02- 520 3589

kimju-office