ธุรกิจ Franchise Kimju

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้มีความรู้สามารถดำเนินธุรกิจได้
 • มีความสามารถในการลงทุน 7-10 ล้านบาท (ตามขนาดพื้นที่)
 • ค่า Franchise Fee  2 ล้านบาท ต่ออายุสัญญา 3+6 ปี
 • ค่า Royalty Fee 5% จากยอดขาย
 • ค่า Mkt Fee 3 % จากยอดขาย
 • สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • สามารถเข้ารับการประเมินการทำงาน OJE (on the job evaluation)
 • มีหรือสามารถหาสถานที่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าได้ (ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการประมาณการ 170 – 200 ตารางเมตร)

ผลตอบแทน

 • การคืนทุนประมาณ 24 เดือน
 • ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 75 วัน
 • มีการจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดอายุสัญญา
 • มี Team Operation ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาตลอดการทำธุรกิจ
 • มี Operation Manual ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารคิมจู

ทำไมต้องเลือก Kimju ?

 • เป็น Brand ร้านอาหารเกาหลีที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มีสาขามากที่สุด
 • ระยะเวลาคืนทุนเร็วกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
 • มีระบบการจัดการ และการสนับสนุนที่เป็นมาตรฐาน
 • เป็นร้านอาหารเกาหลีแห่งเดียวที่ขาย Franchise
 • เป็นธุรกิจเงินสดที่ไม่มีความเสี่ยง
 • มีหลักสูตรรองรับการปฎิบัติงาน
 • มีพื้นที่รองรับในการขยายสาขามาก
 • ช่วงอายุของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงขาขึ้น
 • มีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างหลายท่าน

สมัคร Kimju Franchise

ร่วมก้าวเดินไปกับเราโดยแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับเอกสารการสมัครฯ มายังทีมงานตามข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลผู้รับเรื่อง
 • คุณสุภาวดี ศิลาเกษ
  Assistant Business Development Manager
 • Tel. 084 160 0588
 • E-mail: supawadee@kimjufood.com

Franchise Tutorial