ระบบบัตรสมาชิก

เงื่อนไขการใช้งาน
1. ผู้ใช้ต้อง Login เข้าสูระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง
2. เมนู "สมัครสมาชิก" จะใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลของสมาชิกใหม่เท่านั้น
3. เมนู "จัดเก็บข้อมูลสมาชิก" ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้ามาใช้บริการของสมาชิก
4. เมนู "ต่ออายุบัตรสามชิก" ใช้สำหรับต่อข้อมูลบัตรสามชิกที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
5. เมนู "ค้นหาสามชิก" ใช้สำหรับค้นหาสมาชิกจากข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์
6. เมนู "แก้ไขข้อมูลสมาชิก" ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
7. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
8. หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ผู้ใช้ควร Logout ออกจากระบบทุกครั้ง